Automatická kresba

Automatická kresba je někdy nazývána intuitivní kresbou

Kresby jsou vytvořeny čistě intuitivně pro jednotlivého člověka. Kreslířka, či kreslíř pracuje na základě uvolnění, oproštění od myšlenek, napojením na univerzální informační pole. Nekreslí ze „své hlavy“, ale stane se „průchodem, kanálem“, skrze který proudí informace a energie, které zachycuje kresbou samovolného pohybu tužky po papíře a tvoří obraz. Do obrazů je při kreslení vložena potřebná informace, energetické vibrace a kresby pak vyzařují harmonizující léčivé energie. Obraz pak působí harmonizačně, léčivě, vysloveně hladí, působí na emocionální a fyzické úrovni. V blízkosti těchto obrazů se cítíme příjemně a často v místech na těle můžeme cítit jemnou vibraci, emoci, pocit - "něco se děje".

Záleží, za jakým účelem je obraz kreslen. Způsobů využití automatické kresby je mnoho.

Například

  • Kresba nese energii, která pomáhá dotyčného zharmonizovat a navodit uzdravující proces.
  • Obraz může dotyčnému pomáhat v osobním rozvoji.
  • Může pomáhat v konkrétních životních situacích.
  • Meditace s kresbou napomáhá duchovnímu rozvoji.
  • Kresby přináší harmonii, klid, vyrovnanost, radost, inspiraci.
  • Očišťují myšlenky a pomáhají ve splnění přání, přitahují takové situace, osoby, "náhody", které nás vedou ke splnění přání.
  • Očišťují a harmonizují prostory v domech, bytech, kancelářích. Harmonizují energie přítomných osob.
  • Očišťují od negativních vibrací a destrukcí zatížených energií.
  • Pomocí automatické kresby je možné zachytit i jemné toky energií v lidském těle, čakrách, v auře fyzického těla a okolí, ale i v dalších neviditelných rovinách duševního a duchovního těla člověka.
  • A mnoho dalších.

Kresby umožňují skrze energické vibrace do nich vložených napomoci každému dotyčnému člověku ke konstruktivním změnám, které by rád uskutečnil ve svém životě.

Jsou to energetické zářiče, které vedou, chrání, pomáhají. Dodávají klid, víru v sebe.

To vše je automatická kresba, jsou to slova sdělení „beze slov“ vyjádřená obrazy, symboly.

Některé z mých kreseb

Automatická kresba 1 Automatická kresba 2
Dodání energie a lásky Pro klidný, uvolněný, harmonický spánek
Automatická kresba 3 Automatická kresba 4
Očištění od strachu a destruktivních energií
Odvaha, vytrvalost, víra v sebe
Automatická kresba 5 Automatická kresba 6
Otevření se hojnosti, příležitostem, zdrojům Duchovní růst, spojení s Vesmírem
TOPlist