Kartářská etika

Chráním soukromí klienta

 • Žádné informace a data, jež mi byly poskytnuty, neposkytuji třetí osobě a považuji je za důvěrné.
 • Zaujímám nestranný a nezaujatý přístup, neposuzuji klientovo jednání a jeho myšlenky.
 • Mou prioritou je poskytnout radu a najít vhodné řešení situace.

  Kartářská etika - výklad karet - Třebíč

 • Neprovádím výklad a ani neposkytuji informace o třetí osobě. Pouze pokud je daná osoba v nějakém vztahu ke klientovi a je ve vztahu problém, pak se omezím pouze na poskytnutí těch nejdůležitějších informací nezbytně nutných k pochopení a vyřešení potíží.
 • Nikdy neprovádím nevyžádaný výklad.
 • Zdůrazňuji pozitivní zjištěné skutečnosti, také upozorním, že je i nadále vhodná aktivita klienta. Ten by se neměl spoléhat na hladký průběh událostí bez svého přičinění.
 • Zjištěné méně příjemné poznatky sdělím šetrně.
 • V oblasti rozhodování s klientem rozeberu všechny možné varianty a poskytnu mu k nim informace, aby se mohl sám svobodně a zodpovědně rozhodnout, která možnost je pro něj nejlepší.
 • Neposkytuji poradenství osobám, které žádají radu za účelem někomu ublížit či uškodit, nebo by získané informace chtěli použít v rozporu se zákonem.
 • Nehodnotím kvalitu služeb jiných esoterických poradců. Tak jako já mám své metody práce a zažité postupy, tak i oni pracují dle svého.
 • V rámci objednávání služeb dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících v souladu s platnými zákony České republiky. Data jsou chráněna proti zcizení a zneužití. Evidenční údaje zákazníků jsou výhradně používány pro účely specifikované v objednávce a nejsou poskytovány dalším osobám.
 • Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a zneužitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro vypracování karetního výkladu, práci s kyvadlem, či ostatních souvisejících esoterických služeb.
TOPlist