Sebeláska

Zaznamenáno automatickým písmem

Sebeláskou je rozuměná láska k sobě samému.

Každý člověk, který přichází na tento svět, přichází se sebeláskou k sobě.

Sebeláska znamená, že sám sebe člověk přijímá přesně takový, jaký je. Neodsuzuje se, netrestá se, neubližuje si, myslí na sebe s láskou. Je sám sobě přítelem za všech okolností. Věří sám sobě, svým pravdám, protože ví, co je pro něj dobré. Ne nikdo - - -v okolí, ať je to kdokoliv, ale každý sám člověk ví, co je pro něj dobré a prospěšné, jen musí naslouchat hlasu svého srdce, nikoli mozku. Srdce je neomylné.

Takový člověk, který sám sebe miluje bezpodmínečnou láskou, si váží sám sebe. A tím, že si váží sám sebe, uznává, oceňuje a váží si všech ostatních lidí, kteří mu vstupují do života. Takový člověk neubližuje sám sobě a zákonitě neubližuje nikomu ve svém okolí. Naopak z takového člověka září klid, pohoda, harmonie a láska. A tuto lásku, kterou má sám v sobě, tuto lásku předává všemu a všem ve svém okolí. Je to pro takového člověka naprosto samozřejmé. Stejně tak, jak má rád sám sebe, jak se stará o své tělo, své dobro, protože se má rád, stejně tak normální mu přijde se starat o někoho, kohokoliv ve svém okolí.
Neporovnává se s nikým, nesoudí nikoho, neodsuzuje nikoho, neubližuje nikomu, protože tyto věci nedělá sám sobě a zcela zákonitě, automaticky, toto nedělá nikomu ve svém okolí – nemá důvod. Proč by to dělal?

Člověk, který má bezpodmínečně rád sám sebe, žije sám se sebou v harmonii, klidu, vyrovnanosti, spokojenosti, žije ráj na zemi, ať se kolem něj děje cokoliv. Nic ho nemůže vykolejit, zranit, protože žije velkou silou, tou nejvyšší a to je láska, která je vždy s ním. Takový člověk je požehnáním pro své okolí, protože tuto lásku předává do svého okolí všemu a všem.

Toto poselství mi bylo sděleno na otázku - Co je to sebeláska?

Jak mít sám(a) sebe rád(a)?

1.

Přijímat sám sebe ve všech směrech takový, jaký jsi. Tělo, povaha, vlastnosti, a to všechny vlastnosti. Když se člověk rozhodl jít na svět, na zem, přesně si zvolil vše – jak bude vypadat, jaký bude, co chce na zemi řešit a naučit se. Člověk je dokonalý přesně takový, jaký je.

2.

Mluvit na sebe pěkně, pochválit se. Za všechno, co se člověku podaří i nepodaří. To co se nepodaří, to jsou přesně ty věci, které se člověk na zemi učí, čím chce procházet. Člověk nedělá chyby, ale učí se, to je důležité pochopit.

3.

Neodsuzovat se, nelitovat se, nenadávat si, nepomlouvat sám sebe, neshazovat se před sebou a před lidmi ve svém okolí. Je důležité pochopit, že všechno toto vede člověka ke strachu, nedůvěře sám k sobě, nedůvěře k životu jako takovému.

4.

Být vděčný za vše dobré, co člověk má. Za to, že je zdravý, že se ráno odpočatý probudil, že může jíst skvělé jídlo, těšit se, že vychází slunce, radovat se se svými blízkými. Být vděčný. Děkovat za vše dobré.

5.

Být ke svému okolí milý. Pomoci radou. Úsměvem. Pohlazením druhého po duši. Chválit lidi kolem sebe, potěšit je. Ne, podlézat, ale opravdu od srdíčka pochválit…svetr, vlasy, cokoliv. Na každém člověku je mnoho krásného.

6.

Milovat své rodiče. Uvědomit si, že jste si vybrali přesně takové rodiče, jaké jste chtěli pro své učení na zemi mít. Vybrali jste si ty správné lidi. Neodsuzovat rodiče za nic, i oni prožívají svoje lekce a snaží se ze všech sil.

7.
Odpouštět všem lidem, kteří nám v našich očích ublížili. Odpouštět. Je nutné si uvědomit, že všichni tito lidé též prožívají své lekce, různě tápou, snaží se, stejně jako my. Na své cestě však mohou sklouznout k určitým hrubostem. Je nutné si uvědomit, že dělají, co mohou.

Ti vyspělejší z vás, kteří žijí s láskou, neubližují svému okolí. Ale každý z vás je na jiném vývojovém stupni uvědomění, a ti méně uvědomělí, pak činí různé věci, kterými ubližují.

Když si toto uvědomíte, pak vám bude daleko lépe jasné, že mnoho z lidí pak v tomto ohledu neví, co svými činy činí, jsou to jejich lekce, u kterých jste i vy. I pro vás je to lekce, člověk se tím učí mnohé rozlišovat.

Odpouštějte, je možné, že v některém z minulých životů jste se vy k tomu člověku chovali tímto způsobem. Je to lekce i pro vás. Uvědomit si, že takhle se už nikdy chovat nebudete. A jak to poznáte, než když to zažijete na vlastní kůži. Místo zlobení se na toho člověka, buďte rádi, že vám ukázal vaši minulou tvář. Odpusťte mu, odpusťte sobě a vypusťte to z hlavy.

8.

Pečujte o své tělo – stravou, procházkami, cvičením, dostatečným odpočíváním. Uvědomte si, že díky svému tělíčku tady na zemi můžete žít své úžasné životy. Milujte své tělo, je přesně takové, jaké jste ho chtěli mít.

9.

Pečujte o svou duši – o svou psychiku. Dělejte věci, které vás naplňují, těší. Které vám dodávají energii, povznáší vašeho ducha do vyšších sfér. Malujte, cvičte, meditujte, jděte na procházku, pusťte si krásnou hudbu, těšte se svými dětmi. Radujte se.

10.

Mějte rádi přírodu, zvířata, květiny, stromy, vodu, lesy, trávu, hory. Chovejte se ke všemu živému s úctou a láskou. Opatrujte a starejte se o svou matku Zemi, která vám dává jídlo, ošacení, vodu, vzduch, který můžete dýchat. Díky ní můžete užívat vše dobré.

11.

Žijte v lásce k sobě a ke všemu a ke všem. Je to ta největší a nejčistší síla, která vás činí šťastnými, harmonickými, spokojenými, úspěšnými lidmi. Láska je nejsilnější emoce, která zdolá vše. Která doslova hory přenáší. S láskou k sobě, ke všemu a ke všem, dokážete cokoli, na co si vzpomenete, po čem toužíte. S láskou jste úspěšní.

12.

Když si uvědomíte, že jste stáli v zástupu mnoha dušiček, kteří zde na zemi chtějí žít vaše úžasné svobodné životy. Že jste sem přišli, že chcete prožívat ty všechny úžasné lidské příběhy… nelze si naprosto, naprosto nic vyčítat, na co si stěžovat. Chytit příležitost za pačesy a svobodně volit, jaký- - - život chcete žít. Vše máte jenom a pouze ve svých rukou. Vy si volíte, jak úžasný váš život bude.

Toto poselství, vzkaz mi byl sdělen na otázku - Jak mít sám(a) sebe rád(a)? Jak se to dělá?

Proč jsem se ptala na tuto otázku? Protože ke mně přichází hodně lidí, kteří se zapomněli mít rádi. Protože nám bylo léta vtloukáno do hlavy, mnoho nezdravých rad. Jako, že sebechvála "smrdí" apod. Někteří lidé si pojem sebeláska spojují s mylnou představou arogance, narcismu, nafoukanosti.

Ale jak už jste si přečetli, o tom to není. Právě naopak.

TOPlist