Řízené meditace a terapie

Řízené meditace a další terapie, které nabízím, jsou pro všechny, kteří touží žít naplněným, spokojeným životem a ne v šedi neradostného života, který člověka netěší a ze dne na den se a plouží životem jako stín. A také všem, kteří žijí vcelku spokojeně a trápí je jen nějaká menší záležitost.

Řízené meditace a terapie mohou pomoci s řadou potíží

například

 • vztahové problémy
 • potíže v oblasti sociálních vztahů
 • finanční potíže
 • zdravotní problémy
 • psychické poruchy, deprese
 • psychosomatické potíže
 • pocity úzkostí, strachu, panické stavy
 • traumatické zážitky
 • zjištění skutečného problému
 • identifikace zásadních bloků a jejich odstranění
 • sebenáhled do říše svého podvědomí
 • znovunalezení sebe, své podstaty, duše
 • nalézání odpovědí a Pravd pro sebe, skrze své vlastní poznání a prožití
 • nalézání cenných rad pro utváření lepšího života
 • porozumění svým problémům a nacházení vysvětlení
 • odstranění problémů, které nás přikovávají na místě a nedovolují se nám pohnout, tam kam chceme
 • zvýšení vibrací a s tím související změněné vyzařování a rezonance pro naše dobro
 • zkvalitnění duchovního růstu
 • výklad snů, které chceme rozklíčovat a pochopit sdělení snů, skrze vlastní pochopení a poznání

Řízené meditace

Při meditaci dochází k uvolňování od starostí, destruktivních myšlenek a k návratu do vlastního středu, klidného prožívání. Myšlenky volně plynou a člověk je pozorovatelem všeho, co se děje. Tělo a mysl se očišťují od destruktivních myšlenek a emocí, všeho starého, co již nepotřebujeme, a bránilo nám tak v prožívání spokojeného a naplněného života. V tomto stavu hlubokého uvolnění vnímáme jasně svou intuici a rady průvodců. Meditace nám umožňuje se zaměřit na hluboké vnímání svých pocitů a odhalit příčinu, pro člověka zatěžujících bloků a zároveň jejich očištění.

V meditaci můžeme nahlédnout do naší minulosti, pochopit a uzdravit důležité okamžiky.

Meditací se ladíme na své Vyšší Já, Universum, naši Duši a v tomto uvolnění dostáváme odpovědi na naše potíže.

Meditace je příjemný stav, kdy se můžeme dostat za prostor naší mysli, ke svému středu naplňujícím nás klidem a mírem. Je účinným pomocníkem v samoléčbě a nalézání sebe sama. Přináší hlubokou Pravdu a poznání o nás samých. Podporuje uzdravování, regeneraci těla a mysli, chuť a radost do života.

Řízená meditace se zaměřuje na předem daný cíl, na konkrétní potíže. Směřuje na určitá témata, situace života, které chceme uzdravit. Je to léčivá energická terapie. Řízená léčivá energická terapie probíhá velmi individuálním způsobem, jelikož každý člověk je neopakovatelná individualita se svými zkušenostmi, přáními, touhami, potížemi.

Nevědomí jednotlivého člověka si samo určí, jakým tempem a jak s tématem naloží a do jaké hloubky v danou chvíli prostoupí. Průběh léčivé energické terapie probíhá svou vlastní inteligencí a stejně tak pak v následujících dnech, týdnech, měsících po terapii, získáte ještě více informací, hlouběji pochopíte, co udělat, aby ve vašem životě proběhly důležité změny. Nové závěry, se stávají vaši novou sebedefinicí a součástí vaší nové reality, a váš život nabírá nový blahodárný směr. Člověk získává nadhled, impulzy a vedení, jak řešit své potíže, jak se zachovat, jak postupovat, a to již za pomoci svých nových zdravých závěrů a pochopení, a tím odpovídajících prospěšných výsledků.

Řízená meditace probíhá pod vedením terapeuta, který mluveným slovem provází, vede celý průběh léčivé energické terapie. Člověk se pohodlně položí na podložku, pohodlný polštářek, může se přikrýt dekou, zavře oči a nechává se vést slovy terapeuta a příjemnou klidnou hudbou.

Meditaci připravuji individuálně pro každého přímo „na tělo“, se zaměřením na konkrétní potíže a záležitosti, které chce člověk řešit a uzdravit.

Odblokování – odstranění nevědomých mechanismů

Zažili jsme toho mnoho. Utrpení, odmítnutí, závist, žárlivost, nenávist. Během našeho života se nahromadila veškerá tato duševní bolest. Již v raném dětství jsme byli donuceni si vybudovat mechanismy pro přežití a strategie, které nás chránily a pomáhaly nám, abychom se s touto duševní bolestí vůbec vyrovnali. Během života mnozí zažili traumatické události, jako úmrtí zvířátka, blízkého člověka, rozvod rodičů, nehoda, přepadení, znásilnění.

Vytvářeli jsme si různé postoje, vzorce, přesvědčení, bloky, ochranné pláště, abychom se vyrovnali s těmito zážitky, bolestmi. Vedlo se tak každému.

Už tyto mechanismy nepotřebujeme, dnes nás omezují než, aby nás chránily. Přesto je s sebou neustále neseme a většinou ani netušíme, že je vůbec máme.

Co je to za mechanismy, bloky? Ačkoli jsou tak zjevné, jelikož ovlivňují naše pocity, náš úhel pohledu, naše reakce, prožívání, pracují skrytě a není běžně snadné je odhalit. Jsou to věci, které jsme potlačili a uklidili hluboko z dosahu naší vědomé mysli.

Přesto však vnímáme jejich skryté působení, když se cítíme nepochopeni nebo opuštěni, bezmocní, zrazení, využívaní, naplněni smutkem, podvedeni, vystrašení, v nedostatku lásky, peněz, zdraví. Když jsme osamělí, motající se v chaosu. A to v opakující se smyčce, která se pořád vrací.

Tehdy jako děti a později i v mládí jsme neměli možnosti tyto situace řešit. A na tyto započaté mechanismy se nabalovaly další a další. Některé mechanismy, bloky jsme si vytvořili sami v silně emočních situacích, a některé jsou v nás uložené, přejaté z generací, skrze které jsme se narodili. Ačkoli se jevíme jakkoli dospělí, ještě stále jsme připoutání k těmto starým zkušenostem, i když jsme na ně dávno zdánlivě zapomněli. A dnes se cítíme znovu zraňovaní, opakují se nám stejné zážitky a zůstáváme tzv. stát v některých situacích na místě a nedaří se nám, jak bychom chtěli. Tato duševní bolest z minulosti nám brání, abychom prožívali přítomnost spokojeně, svobodně a šťastně a směřovali jsme tam, kam si přejeme. A tím, že tyto energie nevědomě neseme v sobě, přitahujeme je znovu a stále do svého života. Zakoušíme stejnou bolest, protože jsme z ní ještě nevyšli.

Tyto mechanismy a bloky lze zpracovat jejich odblokováním

Odblokování probíhá na vědomé bázi, plného vědomí, kdy pracujeme s podvědomím.

Formou pohovoru a otázek vede terapeut klienta k prvotním příčinám uloženým v podvědomí, následně k jejich vyřešení, odstranění či jinak řečeno očištění a zjištění zpětnou kontrolou, zda je blok trvale vyřešen.

Tato metoda je přehledná, působí hloubkově a přináší rychlý výsledek. Kdy to, co se očistí, odblokuje, se již nevrací, má trvalý efekt. Zároveň dochází k uvědomění a pochopení řešených potíží a s tím souvisejících poznání souvislostí. Metoda zpracuje a očistí mechanismy tak, že je člověk už nežije, a to navždy. Klient pociťuje a prožívá hlubší vnitřní klid, uvolnění a dostává se ke své vlastní podstatě.

Díky bezpečnosti a jasnosti této metody, je možné pracovat i s malými dětmi. S problematickými klienty a lidmi, kteří musejí používat psychofarmaka.

Pomáhá při problémech fyzických a stejně tak i psychických.

Jsou to

Obavy, úzkosti, smutky, fobie, také sociální fobie, strachy, deprese, odloučení, vztek, hněv, žárlivost, nenávist, závist, pocit nelásky, pocit samoty, sklony k sebevraždě, prožité trauma či šok, nedostatečné sebevědomí, bolesti hlavy, anorexie, bulimie, nadváha, fyzická onemocnění, zlozvyky, pocit nedostatku peněz, samota a nenacházení partnera, potíže ve vztazích, krize, strach ze smrti, úmrtí blízkého.

Symbolová terapie vhledem

Tato terapie je zaměřena na rychlé zpracování psychických potíží, vyrovnání se s životními problémy a pochopení své vlastní podstaty.

Pracuje se zakořeněnými vzorci myšlení a cítění a díky hlubokému pochopení napravuje ty, které mají destruktivní vliv.

V průběhu této terapie vhlédneme do podvědomí a nacházíme postoje, vzorce myšlení, které vytáhneme do vědomí. Jsme schopni je pochopit a pochopené je vrátit do podvědomí. Dojde tak ke korekci a nápravě předešlých postojů. Tento vhled je zprostředkován symboly, které mají velmi důležitý význam v lidském životě. Učíme se číst v symbolech, které mají pro každého z nás velmi specifický a sofistikovaný význam. Prostoupením jednotlivými symbolickými rovinami umožňuje rozkrývání jednotlivých příčin problémů a bloků a dochází k jejich hlubokému pochopení. Toto pochopení nás vede ke změnám ve způsobu myšlení. Staré myšlenkové vzorce jsou nahrazovány novými, které již obsahují přijetí příčiny problému. Když se pak ocitneme v situaci, kdy by se měly projevit staré vzorce destruktivní myšlenkou, či pocitem, chováním, již není k dispozici dostatečně silný energický potenciál, neprojevíme se již starým způsobem. Odbouráme tak vlastní energicko-psychické bloky.

Kdy je vhodné použít terapii vhledem

 • při nespecifikovaných problémech, kdy klient přichází, že potřebuje pomoci, a není si schopen ujasnit, o jaký problém se vlastně jedná, zjištění skutečného problému
 • pomoc při diagnostice psychických potíží, identifikace zásadních bloků
 • odstraňování psychických poruch, fobií, traumat, psychických bloků, potížích v oblasti sociálních vztahů, porozumění příčinám životních problémů a nacházení vysvětlení
 • zkvalitnění duchovního růstu, práci na sobě, hledání nejskrytějších pravd uložených hluboko v podvědomí

Regrese - hlubinná abreaktivní psychoterapie

Regresní terapie je prastará metoda léčící tělesno i duševno. V naší zemi regresi rozšířil Ing. Andrej Dragomirecký.

Postupně se odhalují a zpracovávají traumatické zážitky nahromaděné v člověku v průběhu jeho jedinečné existence. Zpracovávají se a odstraňují všechny možné bolesti, jak fyzické tak duševní. Postupným odhalováním a zpracováním potíží dochází člověk k podstatě vzniku jeho potíží. Ta je také zpracována, a tím dochází v podstatě k odstranění.

Cílem regresní terapie je pochopení a odstranění nahromaděných potíží, jež se mohou začít projevovat i za velmi dlouhou dobu po vzniku jejich příčiny. Nabízí se nám při této terapii i možnost nahlédnout do širších souvislostí života a existence jako takové vůbec. Může pomoci vysvětlení našich potíží v širokých souvislostech.

Hlubinnou abreaktivní terapií řešíme problémy, kterých příčina je skryta v prožitých traumatech, ať vědomě či nevědomě v minulosti, a které se nyní zhmotňují, projevují v rozličných životních situacích a různých potížích.

Kdy je vhodné použít regresní terapii

 • psychosomatické potíže
 • chronické bolesti – migrény, bolesti zad, bolesti nohou a rukou, problémy se zažíváním
 • problémy se zrakem
 • bolesti, potíže, kdy není patrná organická příčina
 • poúrazové rehabilitace, pooperační stavy
 • neurózy - panické stavy, fobie, úzkosti, strach
 • vztahové problémy
 • problémy s nadváhou či bulimie a anorexie

Každá terapie má svá kouzla a specifika. Stejně tak každý člověk je jedinečná a individuální bytost. Kterou z terapií zvolit, to záleží právě na těchto okolnostech.rizena-meditace

Někdo zpracuje, co ho trápí během jednoho sezení, jiný na základě závažnosti a množství problémů může potřebovat terapie dvě, tři, či více.

Doba společného sezení a zpracovávání potíží záleží na množství potíží, které se řeší a je velmi individuální, mohou to být dvě - čtyři hodiny, abychom zpracovali vše potřebné. Často klienti chtějí spojit dvě terapie během sezení a podle toho se čas o něco navýší.

Záleží na přístupu každého jednotlivého člověka a jeho touze nalézt klid a vyrovnanost ve svém životě. Jak dalece chce změnit své postoje a maximálně využít nabytých poznání, pochopení, uvědomění a očištění od blokujících energií díky řízeným meditacím a terapiím a využívat je dál pro utváření svého lepšího života.

Řízené meditace a další terapie jsou velmi účinné, a jsou velkými pomocníky každému na jeho cestě, aby žil spokojený, radostný život, který ho těší a naplňuje, aby mohl nalézt sám sebe.

 

Rozzařme světlo v nás, světlo našeho pravého Já, vnitřní světlo a jiskru lásky k sobě samým a ke všemu a všem a cesta temnotou bude jednou provždy u konce.

TOPlist