Odpuštění

Zaznamenáno automatickým písmem

Odpuštění je jedna ze zásadních věcí pro lidi žijící na zemi.

Emoce, které způsobují destruktivní energie, jako zloba, zášť, závist, nenávist, hněv, nesnášenlivost, kritika, odsuzování, jsou velice silné. Všechny tyto energie se drží člověka, který v těchto dimenzích smýšlí.

Ale mohou to být i emoce křivdy, pocitu oběti, nespravedlnosti, ublížení. I tyto emoce jsou velmi silné.Odpuštění

Je důležité tyto emoce, destruktivní energie, které nám ubližují, odstranit. „Nenosit“ je s sebou. Takový člověk je bez energie, unavený, podrážděný, a v důsledku se to projeví na nemocech. Takové těžké energie jsou příčinou mnoha onemocnění jak těla, tak psychiky.

Je naprosto zřejmé, jak důležité je odpouštět. To neznamená, že jsme slabí, že činy jiných lidí vůči nám schvalujeme, že si necháme vše líbit. To rozhodně ne. Naopak odpuštěním se stáváme silní, zdraví, veselí, radostní. Činy jiných na nás nemají vliv.

Pokud odpustíme, tak se zbavujeme všech destruktivních ničících energií, které by jinak oslabovaly naše tělo a mysl. Není nutné a žádoucí se utápět ve zlosti, nenávisti, zlobě – mít ji k snídani, k obědu, k večeři a ve spánku v bezesných nocích plných děsů a nočních můr.

Jestli vám samotným na sobě záleží, odpouštějte, odpouštějte všemu a všem opravdu od srdce. Nechte odejít do nenávratna všechny ty zlé, ubližující energie. Jakmile odpustíte, odejdou a na místo nich se usadí energie lásky, klidu, vyrovnanosti, spokojenosti. A to je to, co člověk potřebuje, aby mohl žít šťastně a toto své štěstí předávat dál svému okolí.

Takové poselství jsem obdržela na otázku - Odpuštění

I kdyby pomohlo byť jedinému človíčku, budu za to ráda.

"Chceš-li být otrokem nějakého člověka, nesnášej ho. Pak s tebou bude ráno, po celý den i v noci. Tenhle člověk s tebou bude také jíst a naruší tvé trávení. Zničí tvou schopnost koncentrace, zničí každou příjemnou chvilku a zbaví tě tvého drahého pokoje i radosti. Své štěstí vkládáš do jeho rukou. Dáváš mu skutečnou moc nad sebou samým..." John Powell

Odpuštění neznamená: „To, co jsi udělal, je podle mne v pořádku.“ Jednoduše znamená: „Už v sobě nechci chovat bolest jako reakci na tvé jednání.“ Když máme ve svých srdcích neodpuštění trestáme konec konců jenom sami sebe.

Minulé zkušenosti nechme minulosti, vezměme si z nich poučení a vytvořme si nové a lepší ...PRÁVĚ TEĎ

TOPlist