Cesta ke spokojenosti

Pravděpodobně si říkáte: “Cesta ke spokojenosti?“… Já si troufám říct, cesta ke štěstí!

Všichni pracujeme s jednou nekonečnou silou. A všechny nás provázejí naprosto totožné zákony. Přírodní zákony vesmíru jsou tak přesné. Ať už jste kdekoli – v Indii, Austrálii, na Novém Zélandu, New Yorku – všichni pracujeme s jednou silou. Jedním zákonem. A tím je přitažlivost!

Vše, co přichází do vašeho života, do něj přitahujete. A je to přitahováno na základě představ, které máte ve své vlastní mysli. Jsou to ty skutečnosti, které si představujete. Cokoli se vám hodní hlavou, to k sobě přitahujete.

„Každá vaše myšlenka je realita – síla.“ (Prentice Mulford – 1834-1891)

Spousta význačných lidí, jako William Shakespeare, Ludvig van Beethoven, jej vyjádřil hudbou. Umělci Leonardo da Vinci, jej vyobrazil ve svých malbách. Významní myslitelé včetně Sokrata, Platona, Pythagora, sira Isaaca Newtona, se o něj podělili ve svých spisech a učeních. Jejich jména se stala nesmrtelná a jako legendární osobnosti přežily staletí.

Zákon začal platit na počátku věků. Existoval odjakživa a bude existovat i nadále.

Je to jeden ze zákonů, který určuje úplný řád vesmíru, každý okamžik vašeho života. Nezáleží na tom, kdo jste nebo kde jste. Jste to vy, kdo uvádí zákon přitažlivosti v život, a činíte tak svými myšlenkami.

Podobné věci se přitahují

Nejjednodušší způsob, jak se dívat na zákon přitažlivosti, je pro mě ten, když sebe vnímám jako magnet a vím, že k sobě jiný magnet přitáhnu. John Assaraf

Zákon přitažlivosti v zásadě říká, že podobné věci se přitahují. Fakticky však hovoříme o úrovni myšlenek. Bob Doyle

Jestliže, to vidíte v mysli, budete to jednou i držet v rukou. Bob Proctor

Pokud jste schopni přemýšlet o tom, co chcete, a udělat z toho hlavní myšlenku, přivedete to i do svého života.

Díky tomuto nejmocnějšímu zákonu se myšlenky stanou ve vašem životě realitou. Vaše myšlenky se uskuteční! Zopakujte si tato slova a nechte je prosáknout do vědomí. Vaše myšlenky se stávají realitou!

Většina lidí nechápe, že myšlenka má frekvenci. Myšlenku můžeme změřit. A tak pokud na něco neustále dokola myslíte – pokud si představujete, že máte zbrusu nové auto, peníze, které potřebujete, že budujete firmu nebo že jste našli svůj vytoužený protějšek…, pokud si představujete, jaké to je, tak tuto frekvenci trvale vysíláte.

Myšlenky vysílají onen magnetický signál, který k vám přitahuje podobné věci.

Přitahujte dobro místo zla

Problém je v tom, že většina lidí přemýšlí o tom, co nechtějí a diví se, proč se jim tyto věci pořád dokola stávají.

Začíná to u vás tím, že budete jednoduše mluvit a přemýšlet o tom, po čem toužíte.

Zákon přitažlivost se nestará o to, zda to, co vnímáte, je dobré nebo špatné, či zda to chcete nebo nechcete. Odpovídá na vaše myšlenky. Takže pokud se díváte na horu dluhů a je vám z ní mizerně – je to signál, který vysíláte do vesmíru. „Cítím se opravdu mizerně kvůli všem těm dluhům, které mám“. Takto si to pro sebe potvrzujete. Cítíte je ve všech sférách svého bytí. Proto jich budete mít ještě víc.

Zákon přitažlivosti je přírodním zákonem. Ten je neosobní a nerozlišuje dobré a špatné věci. Přijímá vaše myšlenky a odráží k vám nazpět pouze takové myšlenky, které v životě máte. Nic nehodnotí ani nepřidává.

Zákon přitažlivosti vskutku poslouchá

Pokaždé, když se zaměřujete na věci, které nechcete – „nechci přijít pozdě, nechci přijít pozdě“ - zákon přitažlivosti neslyší, že to nechcete. Projevuje věci, na které myslíte, a tak se budou objevovat neustále znovu a znovu.

Zákon přitažlivosti nepočítá „nechci“ nebo „ne“ či jakákoli jiná záporná slůvka. Zákon přitažlivosti přijímá toto: „chci přijít pozdě.“

Zákon přitažlivosti funguje vždy, ať už tomu věříte a chápete, či nikoli.

Správně není ani formulace: „Chci peníze“. „Chci milujícího partnera“. „Chci zdraví“. Tím vysíláte, že pouze jenom něco chcete a jste v očekávání, neustále čekáte - budete čekat.

Zákonem přitažlivosti utváříte svůj život a platí to u každého člověka. Nefunguje jen tehdy, když o něm víte. Fungoval ve vašem životě i v životech jiných lidí po staletí. Když jste si tohoto mocného zákona vědomi, pak si také uvědomíte, jak neuvěřitelně mocni jste – že jste schopni myšlením tvořit svůj život.

Funguje natolik, nakolik myslíte. Kdykoli vám myšlenky plynou, působí zákon přitažlivosti.

Zákon přitažlivosti je neustále v akci, tak jako vaše myšlenky.

Vaše myšlenky a pocity jsou zapnuty na autopilota.

Může vás napadnout: „Tak já musím svoje myšlenky hlídat? To mi dá ale spoustu práce.“

Je nemožné monitorovat každou naši myšlenku. Odborníci říkají, že nám denně projde myslí asi šedesát tisíc myšlenek. Umíte si představit, jak vyčerpaní byste byli?

Naštěstí tu máme emoce, jsou pro nás neuvěřitelným darem a informují nás, jaké jsou naše myšlenky.

Máte dva druhy pocitů: dobré a špatné. S prvními se cítíte dobře a s druhými mizerně.

Je to opravdu jednoduché. „Co právě teď přitahuji?“ No a jak se cítíte? „Cítím se fajn“. Dobře, jen tak dál.

Není možné cítit se dobře a zároveň mít negativní myšlenky. Jestliže se cítíte dobře, je to proto, že ve vaší mysli jsou dobré myšlenky. Můžete mít v životě, cokoli chcete – bez omezení. Má to však jen jeden háček: Musíte se cítit dobře. A když se nad tím zamyslíte, není to právě to, po čem toužíte? Tento zákon je opravdu dokonalý.

Jestliže se cítíte dobře, pak tvoříte budoucnost, která je v souladu s vašimi touhami. Pokud se cítíte mizerně, tvoříte budoucnost, která není v souladu s touhami, které máte.

Naše pocity nám říkají, zda jdeme tou správnou cestou, zda kráčíme správným nebo špatným směrem.

Když se tedy cítíte špatně, je to sdělení vesmíru, které v důsledku říká:“Pozor! Teď změňte své myšlení." Zjištěna negativní frekvence. Změňte tuto frekvenci. Odpočítávám sekundy. Pozor!

Vytvořte si seznam několika „posunovačů“, které budete mít v záloze. Myslím věci, které jsou schopné jedním rázem změnit vaše pocity. Mohou to být krásné vzpomínky, budoucí události, legrační momenty, příroda, člověk, kterého milujete, vaše oblíbená muzika, oblíbený film. Když potom budete rozzlobení nebo frustrovaní nebo se nebudete cítit dobře, uchylte se k tomuto seznamu posunovačů a zaměřte se v něm na jednu věc. Různé věci vás posunou v rozdílnou dobu, a tak pokud jedna nebude fungovat, přejděte k jiné. K tomu, abyste změnili vaše zaměření, posunuli se a změnili frekvenci, stačí jen minuta nebo dvě. Dostáváte přesně to, co cítíte, nikoli jenom to, o čem přemýšlíte.

Je opravdu důležité, abyste se cítili dobře, protože dobré pocity vycházejí jako signál do vesmíru a začínají k vám to dobré přitahovat. Čím větší máte schopnost cítit se dobře, tím přitáhnete větší množství skutečnosti, které vám pomohou cítit se dobře a které vás budou pozvedat.

Až jednou pochopíte a opravdu budete ovládat své myšlenky a pocity, tehdy poznáte, jak utváříte svou vlastní realitu. Právě v tom je vaše svoboda a veškerá síla.

Láska – největší emoce

„Principem, který dává myšlence dynamickou sílu zharmonizovat se svým objektem, a tak zvládnout každou nepříznivou lidskou zkušenost, je zákon přitažlivosti, který se jinak nazývá láska. Jde o věčný a základní princip skrytý ve všech věcech, v každém filozofickém systému, každém náboženství a všech vědeckých naukách. Zákonu lásky se nelze vyhnout. Je to cit, který myšlence dává náboj. Cit je touha a touha je láska.

Myšlenka nasycená láskou se stává neporazitelnou. Charles Haanel

Ve vesmíru neexistuje větší síla než síla lásky. Cit lásky je tou nejvyšší frekvencí, kterou jste schopni vysílat. Kdybyste byli schopni zabalit každou myšlenku do lásky, kdybyste byli schopni milovat všechno a každého, sama sebe, váš život by se změnil.

A pokud se nad tím zamyslíte. Pokud o někom chováte nelaskavé myšlenky, budete to vy, kdo tyto nelaskavé myšlenky zakusí a na kom se projeví. Svými myšlenkami nemůžete nikomu ublížit – jen sobě. Pokud máte láskyplné myšlenky, hádejte, kdo z nich bude mít užitek. Přece vy! Pokud tedy ve vás převažuje láska, zákon přitažlivosti nebo zákon lásky reaguje nejmocnější silou, protože se nacházíte na nejvyšší možné frekvenci. Čím větší lásku cítíte a vysíláte, tím větší sílu využíváte.

Tři kroky k získání toho, co si přejete

První krok: Požádej

Co opravdu chcete? Posaďte se a sepište to na papír. Napište to v přítomném čase. Můžete například začít takto: „Jsem tak rád a vděčný, že…“ a pak vysvětlete, jak by váš život měl vypadat – ve všech oblastech. Nebo mám práci. Jsem ve svém vztahu šťastný. Mám všechno, co potřebuji. Mám finanční hojnost.

Vy sami si musíte vybrat, co chcete, ale musíte v tom také mít jasno. Pokud v tom jasno nemáte, pak vám zákon přitažlivosti nemůže přinést to, co chcete. Budete vysílat zmatenou frekvenci, a přitáhnout můžete jen zmatené výsledky. Vyřešte si, možná poprvé v životě, co doopravdy chcete.

Zapište si, co chcete. Tímto způsobem je přání zesíleno. Poprvé fyzicky opustí naše tělo a už jen tím získá na síle. Najednou to myslíme opravdu vážně.  Výhodu to má i v tom, že za nějakou dobu nebudeme vědět, co jsme si vlastně všechno přáli a dříve či později o svých přáních ztratíme přehled. Takto se můžeme kdykoli ke svým přáním vrátit a projít, co jsme si opravdu přáli.

Druhý krok: Věř

Věřte, že už jste to získali. Mějte neochvějnou víru – jak s oblibou nazývám. Věřte v neviditelné. Od této chvíle se tím už nemusíme zabývat, protože by to znamenalo, že o těch, které jsme zaúkolovali, pochybujeme. Pokud jsme své přání opravdu předali, tak víme, že se o ně nemusíme starat a můžeme si den užívat v dobré náladě. Víme, že dostaneme, co si přejeme, víme, že nám to náleží, a je nám to neustále k dispozici. Je to na cestě k nám.

Netrapte se a nedělejte si kvůli tomu starosti. Nemyslete na to, že to ještě nemáte. Myslete na to, jako byste to už měli, jakoby vám to patřilo a měli jste to ve svém vlastnictví.

Nemusíte vědět, jak k tomu dojde. Nemusíte vědět, jak to vesmír zařídí. Jak k tomu dojde nebo jak to vesmír zařídí, není vaše věc, ani starost. Dovolte vesmíru, ať to pro vás udělá. Jestliže se snažíte přijít na to, jak k tomu dojde, vysíláte frekvenci, která neobsahuje dostatek víry – nevěříte, že už to máte. Myslíte si, že to musíte udělat vy, a nevěříte, že to za vás udělá vesmír. O ono jak, se vůbec nemusíte starat.

A protože je otázkou energie, jsme někdy „jen“ velmi jemně vedeni tam, kde můžeme to, co jsme si přáli nalézt. Ale jak jsme vedeni?

Někdy to může být rozhovor, k němuž dojde nějakým zvláštním způsobem, a který přinese nějakou důležitou informaci. Může to být myšlenka, kterou člověk následuje. Nebo se najednou vydá cestou, než jakou chtěl jít původně a potká tam „náhodou“ jednoho známého, který zcela „náhodou“ vypráví o někom, s kým by se člověk měl seznámit. A „kupodivu“ má tato osoba právě to, co si člověk přeje. Byt, nářadí na ucpaný odtok. Energie nás směrují, vedou, řídí, musíme to jen připustit.

Třetí krok: Získej

Začněte z toho mít skvělé pocity. Mějte stejné pocity, jaké budete mít, až to získáte. Mějte je už nyní. V této metodě je důležité cítit se dobře, být šťastný, protože když se cítíte dobře, dostáváte se na frekvenci toho, po čem toužíte.

Tohle je vesmír, v němž cítíme. Pokud něčemu věříte jen intelektuálně, ale nemáte žádný pocit, který by tomu odpovídal, nemáte nezbytně dostatek síly, abyste to, po čem v životě toužíte, získali. Proto to musíte cítit.

Rychlý způsob, jak se na tuto frekvenci dostat, je říct: „Nyní získávám. Teď v životě získávám jen samé dobro. Získávám – zde doplňte svou touhu. A vložte do ní své pocity. Takové pocity jako byste onu věc už získali.

Když tuto představu proměníte v realitu, budete moci vytvářet stále odvážnější představy. A právě to je, příteli, tvůrčí metoda.

Na začátku nemusíte mít nic a cesta se vytvoří z ničeho.

Přitáhněte vše, co potřebujete. Pokud potřebujete peníze, přitáhněte je. Jestliže potřebujete lidi, přitáhněte je. Pokud potřebujete určitou knihu, přitáhněte ji.

Udělejte první krok s vírou. Nemusíte vidět celé schodiště. Jen udělejte první krok.

Jak dlouho to potrvá?

Další věc, o které lidé přemýšlejí: „Jak to bude trvat dlouho, než se auto, vztah, peníze objeví?“ Nemám žádné směrnice, ve kterých by stálo, že to zabere za třicet minut, tři dny nebo třicet dní. Jde spíš o to, zda jste v harmonii se samotným vesmírem.

Vesmíru nezabere moc času, aby zařídil to, po čem toužíte. Jakékoli zpoždění, které zažijete, je důsledkem vašeho zpoždění, pokud jde o vaši víru, poznání a pocit, že to, po čem toužíte, již máte. Jde o to dostat se na frekvenci toho, co chcete. Až budete na této frekvenci, pak se to, po čem toužíte, objeví. Musíte mít pocit, že to máte již nyní, a vesmír odpoví – ať už jde o cokoli.

Pro vesmír neplatí čas ani velikost. Je pro něj snadné zařídit dolar jako milion dolarů. Jde o stejný proces a jediný důvod, proč jeden dolar může přijít rychleji a milionu to může trvat déle, je ten, že jste si mysleli, že milion dolarů je hodně peněz a že jeden dolar není moc.

Účinná metoda

Vděčnost

Vděčnost je cesta, která váš život rozhodně obohatí.

Přitáhneme to, o čem přemýšlíme a za co děkujeme.

Vytvořte si seznam věci, za které můžete být vděční. To změní vaši energii a začne měnit i vaše myšlení. Před tímto úkolem jste se možná zaměřovali na to, co nemáte – potíže a problémy, s kterými se v životě potýkáte.

Jakmile začnete vnímat jinak to, co už máte, začnete přitahovat víc pozitivních věcí. Víc věcí, za které pocítíte vděčnost. Můžete se tak rozhlédnout a říci: „No, nemám auto, které chci. Nemám dům, po kterém toužím. Nemám takové zdraví, jaké bych chtěl mít.“

Tak zadržte! Zadržte!

Všechno to jsou věci, které nechcete. Zaměřte se na to, co už máte a za co jste vděčni. A mohou to být třeba jen oči, které právě čtou tento text. Mohou to být šaty, které máte na sobě. Ano, možná byste preferovali něco jiného a možná něco jiného velmi brzy získáte, pokud začnete cítit vděčnost za to, co už máte.

Mnoho lidí, kteří svůj život řídí dobře ve všech dalších oblastech, zůstává v chudobě, protože jim chybí vděčnost.

Je nemožné přivést vám do života víc, pokud necítíte vděčnost, za to, co máte. Proč? Protože myšlenky a pocity, které vysíláte, když necítíte vděčnost, jsou negativní emoce. Ať už jde o žárlivost, hněv, závist, nespokojenost nebo pocity typu „nemám dost“, takové pocity vám nemohou přinést to, po čem toužíte.

Děkujte za nový den, děkujte za jídlo, které zrovna jíte, děkujte za zdraví, které máte. Říkejte a ciťte „děkuji.“ Když získáte parkovací místo: řekněte „děkuji“. Přitahujte žádoucí věci, přitahujte podporu.

Účinná metoda

Vizualizace

Když si něco vizualizujete a ta představa se vám přehrává v mysli, pokaždé soustřeďte pozornost na konečný výsledek.

Tady je příklad. Podívejte se hned teď na hřbet svých rukou. Pozorně se na něj podívejte – na barvu kůže, vrásky, cévky, prsteny, nehty. Nasajte do sebe veškeré detaily. Ještě než zavřete oči, představte si, jak se tyto ruce a prsty obtáčejí kolem volantu vašeho zbrusu nového auta.

Je to tak holografický prožitek – tak skutečný v tuto chvíli - že ani necítíte, že byste to auto potřebovali, protože máte pocit, jako byste je už měli.

Přitažlivou sílu opravdu vytváří pocit, nejen pouhá představa či myšlenka. Mnoho lidí si myslí: „Pokud budu mít pozitivní myšlenky nebo si budu své touhy vizualizovat, bude to stačit.“ Budete-li to však dělat a stále nebudete cítit hojnost či lásku a radost, nevytvoří to přitažlivou sílu.

Navodíte si pocit, že v tom autě skutečně jste. Žádné: „Kéž bych tak mohl to auto získat,“ nebo: Jednoho dne to auto budu mít,“ protože jde o velmi určitý, s tím spojený pocit. Není zakotven v přítomnosti, ale v budoucnosti. Zachováte-li si ten pocit, bude vždy zakotven v budoucnosti.

Tento pocit a ono vnitřní vidění se stanou otevřenou branou, kterou začne přicházet síla vesmíru.

Neumím říct, co je to za sílu. Vím jen, že existuje.

Naším úkolem není přijít na to „jak“. „Jak vyplyne z odevzdání a víry v „co“.

Ona „jak“ jsou sférou vesmíru. Ten zná vždy nejkratší, nejrychlejší a nejharmoničtější cestu mezi vámi a vaším snem. Pokud to necháte vesmíru, budete překvapeni a oslněni tím, co vám doručí. Právě v něm se dějí kouzla a zázraky.

Neexistuje žádná hranice toho, co pro vás tento zákon může udělat. Troufněte si věřit ve vlastní ideál.Myslete na tento ideál jako na již hotovu skutečnost. Charles Haanel

Ať už si myslíte, že to dokážete nebo že nedokážete, v obou případech máte pravdu. Henry Ford

Skutečným tajemstvím síly je uvědomění si síly. Charles Haanel

Zdroj: The Secret -Tajemství, autor: Rhonda Byrne

Cesta ke spokojenosti - výklad karet - Třebíč

TOPlist